วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 10876 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา MK-JOB 8-12-2016 0/54 MK-JOB 8-12-2016 19:22
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/56 MK-JOB 8-12-2016 19:20
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/50 MK-JOB 8-12-2016 19:18
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/65 MK-JOB 8-12-2016 19:17
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/46 namwan 8-12-2016 18:44
กรมศิลปากร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/46 namwan 8-12-2016 18:42
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) namwan 8-12-2016 0/69 namwan 8-12-2016 18:40
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 8-12-2016 0/96 namwan 8-12-2016 18:39
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/46 namwan 8-12-2016 18:38
กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/48 namwan 8-12-2016 18:37
กรมการปกครอง เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/50 namwan 8-12-2016 18:35
กรมการปกครอง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที จชต. namwan 8-12-2016 0/47 namwan 8-12-2016 18:34
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/44 namwan 8-12-2016 18:32
กรมการปกครอง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/46 namwan 8-12-2016 18:31
กรมศิลปากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/44 namwan 8-12-2016 18:29
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/50 namwan 8-12-2016 18:28
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) namwan 8-12-2016 0/61 namwan 8-12-2016 18:26
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 8-12-2016 0/78 namwan 8-12-2016 18:25
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/44 namwan 8-12-2016 18:23
กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/44 namwan 8-12-2016 18:22
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/52 namwan 8-12-2016 18:20
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที จชต. namwan 8-12-2016 0/44 namwan 8-12-2016 18:18
กรมการปกครอง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/41 namwan 8-12-2016 18:16
กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/36 namwan 8-12-2016 18:15
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/52 namwan 8-12-2016 18:14
กรมศิลปากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 8-12-2016 0/73 namwan 8-12-2016 18:12
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) namwan 8-12-2016 0/54 namwan 8-12-2016 18:11
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 8-12-2016 0/58 namwan 8-12-2016 18:09
กรมการปกครอง เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/38 namwan 8-12-2016 18:07
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/38 namwan 8-12-2016 18:05
กรมการปกครอง เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/34 namwan 8-12-2016 18:04
กรมการปกครอง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที จชต. namwan 8-12-2016 0/40 namwan 8-12-2016 18:02
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป namwan 8-12-2016 0/69 namwan 8-12-2016 18:01
กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ จชต. namwan 8-12-2016 0/55 namwan 8-12-2016 18:00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ MK-JOB 8-12-2016 0/41 MK-JOB 8-12-2016 13:16
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโยธา MK-JOB 7-12-2016 0/123 MK-JOB 7-12-2016 13:17
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) MK-JOB 6-12-2016 0/146 MK-JOB 6-12-2016 19:22
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) MK-JOB 6-12-2016 0/65 MK-JOB 6-12-2016 19:21
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) MK-JOB 6-12-2016 0/76 MK-JOB 6-12-2016 19:19
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) MK-JOB 6-12-2016 0/81 MK-JOB 6-12-2016 19:18
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-12-2016 0/55 MK-JOB 6-12-2016 19:17
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร MK-JOB 2-12-2016 0/103 MK-JOB 2-12-2016 19:23
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี MK-JOB 2-12-2016 0/95 MK-JOB 2-12-2016 19:22
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี MK-JOB 2-12-2016 0/84 MK-JOB 2-12-2016 19:20
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ MK-JOB 2-12-2016 0/76 MK-JOB 2-12-2016 19:18
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิธีการ MK-JOB 2-12-2016 0/69 MK-JOB 2-12-2016 19:17
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) namwan 2-12-2016 0/96 namwan 2-12-2016 18:02
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ namwan 2-12-2016 0/81 namwan 2-12-2016 18:01
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ namwan 2-12-2016 0/90 namwan 2-12-2016 18:00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี MK-JOB 2-12-2016 0/105 MK-JOB 2-12-2016 13:17
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี MK-JOB 1-12-2016 0/122 MK-JOB 1-12-2016 19:18
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง MK-JOB 1-12-2016 0/72 MK-JOB 1-12-2016 19:17
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 1-12-2016 0/137 namwan 1-12-2016 18:05
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 1-12-2016 0/95 namwan 1-12-2016 18:03
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน namwan 1-12-2016 0/76 namwan 1-12-2016 18:01
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน namwan 1-12-2016 0/93 namwan 1-12-2016 18:00
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน MK-JOB 1-12-2016 0/110 MK-JOB 1-12-2016 13:24
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ MK-JOB 1-12-2016 0/51 MK-JOB 1-12-2016 13:22
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ MK-JOB 1-12-2016 0/67 MK-JOB 1-12-2016 13:21
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป MK-JOB 1-12-2016 0/431 MK-JOB 1-12-2016 13:19

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้