วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11002 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ namwan 28-12-2016 0/136 namwan 28-12-2016 18:02
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) MK-JOB 27-12-2016 0/176 MK-JOB 27-12-2016 19:22
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 3) MK-JOB 27-12-2016 0/168 MK-JOB 27-12-2016 19:20
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) MK-JOB 27-12-2016 0/145 MK-JOB 27-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ชัยภูมิ) namwan 27-12-2016 0/159 namwan 27-12-2016 18:05
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ชัยภูมิ) namwan 27-12-2016 0/160 namwan 27-12-2016 18:04
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สสจ.ชัยภูมิ) namwan 27-12-2016 0/147 namwan 27-12-2016 18:02
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน MK-JOB 27-12-2016 0/124 MK-JOB 27-12-2016 13:19
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร MK-JOB 26-12-2016 0/139 MK-JOB 26-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา namwan 23-12-2016 0/132 namwan 23-12-2016 18:05
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ namwan 23-12-2016 0/201 namwan 23-12-2016 18:03
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี namwan 23-12-2016 0/126 namwan 23-12-2016 18:02
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.) MK-JOB 23-12-2016 0/131 MK-JOB 23-12-2016 13:19
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/194 MK-JOB 22-12-2016 19:24
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/183 MK-JOB 22-12-2016 19:22
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/137 MK-JOB 22-12-2016 19:21
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล MK-JOB 22-12-2016 0/116 MK-JOB 22-12-2016 19:19
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี) MK-JOB 22-12-2016 0/334 MK-JOB 22-12-2016 13:20
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ) MK-JOB 22-12-2016 0/137 MK-JOB 22-12-2016 13:19
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/160 namwan 22-12-2016 06:07
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/185 namwan 22-12-2016 06:06
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/126 namwan 22-12-2016 06:05
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/132 namwan 22-12-2016 06:03
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/126 namwan 22-12-2016 06:02
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 namwan 21-12-2016 0/111 namwan 21-12-2016 18:03
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน namwan 21-12-2016 0/109 namwan 21-12-2016 18:02
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) MK-JOB 21-12-2016 0/190 MK-JOB 21-12-2016 13:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) MK-JOB 21-12-2016 0/248 MK-JOB 21-12-2016 13:19
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) MK-JOB 20-12-2016 0/104 MK-JOB 20-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์) namwan 20-12-2016 0/141 namwan 20-12-2016 18:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A003 MK-JOB 19-12-2016 0/143 MK-JOB 19-12-2016 19:22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A004 MK-JOB 19-12-2016 0/136 MK-JOB 19-12-2016 19:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A005 MK-JOB 19-12-2016 0/126 MK-JOB 19-12-2016 19:19
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเบตง MK-JOB 19-12-2016 0/148 MK-JOB 19-12-2016 13:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A001 MK-JOB 19-12-2016 0/153 MK-JOB 19-12-2016 13:23
กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมสรรพสามิตส่วนกลาง ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4) MK-JOB 19-12-2016 0/123 MK-JOB 19-12-2016 13:21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A002 MK-JOB 19-12-2016 0/148 MK-JOB 19-12-2016 13:19
กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร MK-JOB 18-12-2016 0/123 MK-JOB 18-12-2016 19:23
กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักบัญชี MK-JOB 18-12-2016 0/153 MK-JOB 18-12-2016 19:22
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง MK-JOB 18-12-2016 0/112 MK-JOB 18-12-2016 19:20
กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ MK-JOB 18-12-2016 0/114 MK-JOB 18-12-2016 19:19
กรมสุขภาพจิต รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/112 namwan 18-12-2016 06:06
กรมสุขภาพจิต รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/119 namwan 18-12-2016 06:05
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/117 namwan 18-12-2016 06:03
กรมสุขภาพจิต เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/96 namwan 18-12-2016 06:02
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร(รพ.เลิดสิน) MK-JOB 16-12-2016 0/116 MK-JOB 16-12-2016 19:22
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา MK-JOB 16-12-2016 0/185 MK-JOB 16-12-2016 19:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) MK-JOB 16-12-2016 0/118 MK-JOB 16-12-2016 19:19
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด MK-JOB 16-12-2016 0/124 MK-JOB 16-12-2016 13:22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี MK-JOB 16-12-2016 0/120 MK-JOB 16-12-2016 13:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลเลิดสิน) MK-JOB 16-12-2016 0/109 MK-JOB 16-12-2016 13:19
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 4) MK-JOB 15-12-2016 0/129 MK-JOB 15-12-2016 19:22
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เขต 4) MK-JOB 15-12-2016 0/146 MK-JOB 15-12-2016 19:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์(สถาบันโรคผิวหนัง) MK-JOB 15-12-2016 0/132 MK-JOB 15-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/114 namwan 15-12-2016 18:26
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/108 namwan 15-12-2016 18:24
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/141 namwan 15-12-2016 18:23
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/106 namwan 15-12-2016 18:22
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/205 namwan 15-12-2016 18:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/112 namwan 15-12-2016 18:18

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้