วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11949 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย MK-JOB 23-3-2010 0/971 MK-JOB 23-3-2010 16:05
  คณะวิจิตรศิลป์ มช. รับนักวิชการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา MK-JOB 23-3-2010 0/825 MK-JOB 23-3-2010 16:04
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม รับพนักงานราชการ 1 อัตรา MK-JOB 23-3-2010 0/1017 MK-JOB 23-3-2010 16:03
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดชำนาญการ ไฟล์แนบ MK-JOB 22-3-2010 0/1531 MK-JOB 22-3-2010 23:39
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 30 เม.ย. 53) MK-JOB 22-3-2010 0/972 MK-JOB 22-3-2010 23:16
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร นักเอกสารสนเทศ (บัดนี้ - 30 เม.ย. 53) MK-JOB 22-3-2010 0/1113 MK-JOB 22-3-2010 23:09
  อบจ.อยุธยา รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาโท (บัดนี้ - 23 มีนาคม 25 53) namwan 20-3-2010 0/1529 namwan 20-3-2010 11:33
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานโยธา (ปวท. , ปวส.) ไฟล์แนบ MK-JOB 16-3-2010 1/2223 poopenteeluck 19-3-2010 20:18
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน MK-JOB 19-3-2010 0/1008 MK-JOB 19-3-2010 17:07
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ไฟล์แนบ MK-JOB 19-3-2010 0/1321 MK-JOB 19-3-2010 16:55
  รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและชำนาญการ ไฟล์แนบ MK-JOB 19-3-2010 0/2910 MK-JOB 19-3-2010 12:49
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์สังกัดคณะพราณิชยศาสตร์และการบัญชี MK-JOB 19-3-2010 0/939 MK-JOB 19-3-2010 11:57
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สถาบันภาษา (บัดนี้ ถึง 30 เม.ย. 2553) MK-JOB 19-3-2010 0/1015 MK-JOB 19-3-2010 11:52
  กรมโยธาธิการและผังเมือง (อุบลราชธานี) รับสมัคร พนักงานวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี ไฟล์แนบ iteasy 18-3-2010 0/1965 iteasy 18-3-2010 03:55
  กรมโยธาธิการและผังเมือง (มุกดาหาร) รับสมัครพนักงาน โยธา วุฒิ ปวท, ปวส ไฟล์แนบ iteasy 18-3-2010 0/1175 iteasy 18-3-2010 03:52
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน iteasy 18-3-2010 0/1387 iteasy 18-3-2010 03:44
  กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ตำแหน่ง (ป.ตรี) บัดนี้ - 2 เม.ย. 53 ไฟล์แนบ iteasy 18-3-2010 0/2495 iteasy 18-3-2010 03:40
  สพฐ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ครั้งที่ 1/2553 ไฟล์แนบ iteasy 18-3-2010 0/2393 iteasy 18-3-2010 03:32
  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร พนักงงานส่งเสริมการลงทุน ไฟล์แนบ iteasy 18-3-2010 0/1588 iteasy 18-3-2010 03:22
  รพ.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา รับ พยาบาล (บัดนี้ - 8 เมษายน 2553) namwan 17-3-2010 0/954 namwan 17-3-2010 13:56
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้ cpd_nonthaburi 17-3-2010 1/2310 MK-JOB 17-3-2010 11:20
  กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแ ไฟล์แนบ MK-JOB 17-3-2010 0/1215 MK-JOB 17-3-2010 01:57
  กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รูปภาพที่แนบมา MK-JOB 17-3-2010 0/4179 MK-JOB 17-3-2010 00:32
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ไฟล์แนบ iteasy 16-3-2010 0/4023 iteasy 16-3-2010 17:43
  โรงเรียนเอกทวีวิทย์ แม่สาย เชียงราย รับสมัครครูหลายอัตรา MK-JOB 16-3-2010 0/2293 MK-JOB 16-3-2010 04:12
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา MK-JOB 16-3-2010 0/1078 MK-JOB 16-3-2010 04:11
  โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซีซีเอฟ เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ MK-JOB 16-3-2010 0/1168 MK-JOB 16-3-2010 04:11
  จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา MK-JOB 16-3-2010 0/955 MK-JOB 16-3-2010 04:09
  กรมประมงเปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รับสมัครออนไลน์) MK-JOB 15-3-2010 0/3625 MK-JOB 15-3-2010 18:09
  อ.ส.ค. รับนักการตลาด (บัดนี้ - 17 มีนาคม 2553) namwan 15-3-2010 0/973 namwan 15-3-2010 11:21
  สภากาชาดไทย รับบุคลากร (บัดนี้ - 24 มีนาคม 2553) namwan 15-3-2010 0/1292 namwan 15-3-2010 11:19
  รับสมัครครูช่วยสอนจำนวน 9 อัตรา namwan 15-3-2010 0/1294 namwan 15-3-2010 08:53
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วันนี้ถึง 19 มีนาคม 53 namwan 15-3-2010 0/1110 namwan 15-3-2010 08:51
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา MK-JOB 14-3-2010 0/965 MK-JOB 14-3-2010 23:26
  เทศบาลตำบลป่าเมี่ง ดอยสะเก็ด รับสมัครสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา MK-JOB 14-3-2010 0/876 MK-JOB 14-3-2010 23:24
  รพ.ประสาทเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา MK-JOB 14-3-2010 0/1028 MK-JOB 14-3-2010 23:23
  กสท โทรคมนาคม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 38 อัตรา (สมัคร online) ไฟล์แนบ MK-JOB 11-3-2010 4/4489 Nikorn 12-3-2010 22:43
  ธนาคาร ธกส. ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผ้ช่วยพนักงานการ ไฟล์แนบ MK-JOB 4-3-2010 14/7454 mrhengrasmee 12-3-2010 18:16
  อบจ.ลำพูน รับ วุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 12 มีนาคม 2553) namwan 12-3-2010 0/1108 namwan 12-3-2010 11:17
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดสอบพนักงานเทศบาลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ รูปภาพที่แนบมา namwan 10-1-2010 1/3011 GfupiN 12-3-2010 10:06
  โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ MK-JOB 11-3-2010 0/1164 MK-JOB 11-3-2010 20:36
  ธ.ก.ส. รับปวช. - ปวส. (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2553) MK-JOB 4-3-2010 3/2593 Nikorn 11-3-2010 19:02
  อบต.สุราษฎร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) tarr_bass 11-3-2010 0/2796 tarr_bass 11-3-2010 15:57
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2553) namwan 11-3-2010 0/945 namwan 11-3-2010 15:44
  ธกส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (15-21 มี.ค. 53) tarr_bass 11-3-2010 0/1113 tarr_bass 11-3-2010 15:43
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ MK-JOB 9-3-2010 0/1716 MK-JOB 9-3-2010 17:57
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ ไฟล์แนบ MK-JOB 9-3-2010 0/2118 MK-JOB 9-3-2010 17:51
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 รับสมัคร ธุรการ/พัสดุ (9-29 มี.ค.) ไฟล์แนบ MK-JOB 9-3-2010 0/5991 MK-JOB 9-3-2010 14:27
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับ นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2553) MK-JOB 9-3-2010 0/1065 MK-JOB 9-3-2010 14:16
  กรมเจ้าท่า รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 อัตรา MK-JOB 9-3-2010 0/1849 MK-JOB 9-3-2010 14:06
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ MK-JOB 9-3-2010 0/1299 MK-JOB 9-3-2010 14:04
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ รับสมัครพนักงานส่วนตำบล (11 มี.ค.-2 เม.ย.53) ไฟล์แนบ MK-JOB 9-3-2010 0/2118 MK-JOB 9-3-2010 13:20
  สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ไฟล์แนบ MK-JOB 9-3-2010 0/3086 MK-JOB 9-3-2010 13:17
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ รับลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา namwan 9-3-2010 0/983 namwan 9-3-2010 12:56
  สรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี (16 - 24 มี.ค. 2553) ไฟล์แนบ iteasy 9-3-2010 0/1657 iteasy 9-3-2010 12:40
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไฟล์แนบ MK-JOB 8-3-2010 0/1997 MK-JOB 8-3-2010 17:39
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา ไฟล์แนบ MK-JOB 8-3-2010 0/1939 MK-JOB 8-3-2010 17:37
  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา รับสมัครออนไลน์ ไฟล์แนบ MK-JOB 8-3-2010 0/3365 MK-JOB 8-3-2010 17:24
  การเคหะแห่งชาติ รับสมัครนักบัญชี 10 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ MK-JOB 8-3-2010 0/6896 MK-JOB 8-3-2010 16:04
  สำนักงานขนส่งทางบก ประกาศผลสอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ MK-JOB 8-3-2010 0/2420 MK-JOB 8-3-2010 10:31

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้