วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11919 กระทู้ / 810 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) ไฟล์แนบ MK-JOB 15-2-2010 1/2680 moobin 2-3-2010 13:43
  กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง หลายอัตรา MK-JOB 26-2-2010 1/2853 mod 27-2-2010 13:39
  สถาบันโรคทรวงอก รับ เจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 10 มีนาคม 2553) MK-JOB 26-2-2010 0/1385 MK-JOB 26-2-2010 17:36
  สกว. รับ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ (บัดนี้ - 28 กุมภ MK-JOB 26-2-2010 0/943 MK-JOB 26-2-2010 17:36
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 15 ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/1640 iteasy 25-2-2010 18:22
  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/2970 iteasy 25-2-2010 18:12
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/1225 iteasy 25-2-2010 18:08
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกีฎวิทย ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/1494 iteasy 25-2-2010 17:35
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/1119 iteasy 25-2-2010 17:27
  โรงพยาบาลพัทรุง รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกร ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/2744 iteasy 25-2-2010 17:02
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/927 iteasy 25-2-2010 16:54
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา MK-JOB 25-2-2010 0/1389 MK-JOB 25-2-2010 09:27
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มี MK-JOB 25-2-2010 0/1083 MK-JOB 25-2-2010 09:10
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ไฟล์แนบ iteasy 25-2-2010 0/2521 iteasy 25-2-2010 00:33
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย MK-JOB 24-2-2010 0/3156 MK-JOB 24-2-2010 00:03
  สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล MK-JOB 23-2-2010 0/1245 MK-JOB 23-2-2010 23:54
  กรมการขนส่งทางบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ นักทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ MK-JOB 23-2-2010 1/2913 MK-JOB 23-2-2010 23:29
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ ธุรการ (บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 22-2-2010 1/1270 supattra 23-2-2010 14:38
  กรมการแพทย์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง namwan 22-2-2010 0/1256 namwan 22-2-2010 17:02
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ไฟล์แนบ namwan 22-2-2010 0/1546 namwan 22-2-2010 16:55
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ไฟล์แนบ namwan 22-2-2010 0/3069 namwan 22-2-2010 16:54
  กรมสุขภาพจิต รับ ธุรการ (บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2553) namwan 22-2-2010 0/903 namwan 22-2-2010 16:36
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน namwan 20-2-2010 0/1420 namwan 20-2-2010 10:23
  วิจิตรศิลป์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน 1 อัตรา MK-JOB 19-2-2010 0/1060 MK-JOB 19-2-2010 18:27
  รพ. ประสาทเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา MK-JOB 19-2-2010 0/1198 MK-JOB 19-2-2010 18:27
  สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง MK-JOB 19-2-2010 0/1250 MK-JOB 19-2-2010 18:26
  ศูนย์ศรีพัฒน์ แพทยศาสตร์ มช. รับพนักงานรายเดือน 5 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา MK-JOB 19-2-2010 0/1202 MK-JOB 19-2-2010 18:25
  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา MK-JOB 19-2-2010 0/2514 MK-JOB 19-2-2010 18:25
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป MK-JOB 17-2-2010 2/1816 MK-JOB 18-2-2010 17:54
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับ นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 255 MK-JOB 18-2-2010 1/2205 anong384 18-2-2010 16:34
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน รับสถาปนิก (บัดนี้- 26 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/1227 MK-JOB 18-2-2010 11:35
  กรมทางหลวง รับสมัคร ธุรการ, ขับรถ (บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/2905 MK-JOB 18-2-2010 11:32
  โรงพยาบาลหนองคาย รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/1195 MK-JOB 18-2-2010 11:11
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับ นักวิชาการ (บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/1279 MK-JOB 18-2-2010 11:09
  กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับ ครู (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/1509 MK-JOB 18-2-2010 10:49
  พพ. รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2553) MK-JOB 18-2-2010 0/1287 MK-JOB 18-2-2010 10:46
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 - 5 , 7 , 10 ,11 และ 12 รับสมัครพนักงานราชการ MK-JOB 18-2-2010 0/2180 MK-JOB 18-2-2010 09:27
  เมืองพัทยาสอบแข่งขัน บรรจุ พนักงานครู 95 อัตรา18ก.พ.-11 มี.ค.นี้ namwan 13-2-2010 1/1188 sopitapas 17-2-2010 17:42
  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ไฟล์แนบ MK-JOB 9-2-2010 2/1468 MK-JOB 17-2-2010 11:15
  อบจ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค MK-JOB 16-2-2010 0/1633 MK-JOB 16-2-2010 17:29
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ไฟล์แนบ MK-JOB 15-2-2010 0/1640 MK-JOB 15-2-2010 18:02
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพัสดุปฏิบัติการ ไฟล์แนบ namwan 15-2-2010 0/1616 namwan 15-2-2010 17:25
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ namwan 15-2-2010 0/2256 namwan 15-2-2010 17:20
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ป.ตรี) ไฟล์แนบ namwan 15-2-2010 0/1458 namwan 15-2-2010 17:16
  รร. ราชประชา 30 แม่อาย รับสมัครครูจ้างสอน 2 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1190 namwan 15-2-2010 16:54
  สำนักบริการวิชาการ มช.รับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2 ตำแหน่ง namwan 15-2-2010 0/1000 namwan 15-2-2010 16:48
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1120 namwan 15-2-2010 16:47
  รพ.ประสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (พนักงานรับโทรศัพท์) namwan 15-2-2010 0/1117 namwan 15-2-2010 16:42
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา namwan 15-2-2010 0/1072 namwan 15-2-2010 16:39
  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รับสมัครบรรณารักษ์ห้องสุมด 1 อัตรา บัดนี้ถึง 15 ก.พ. namwan 13-2-2010 0/1320 namwan 13-2-2010 11:52
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 19-25 ก.พ.นี้ namwan 13-2-2010 0/1344 namwan 13-2-2010 11:47
  โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา(12 กพ - namwan 13-2-2010 0/1089 namwan 13-2-2010 11:40
  ศาลยุติธรรม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ (12 กพ-31 มีค) namwan 12-2-2010 0/1603 namwan 12-2-2010 15:22
  โรงพยาบาลลำพูน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี (บัดนี้ ถึง 26-02-53) namwan 12-2-2010 0/1085 namwan 12-2-2010 10:56
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน namwan 12-2-2010 3/1381 namwan 12-2-2010 10:48
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท 6 ตำแหน่ง MK-JOB 11-2-2010 0/3166 MK-JOB 11-2-2010 16:04
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ(5000อัตรา) namwan 8-2-2010 4/3123 Nikorn 11-2-2010 15:48
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ รับสมัครงานถึง 5 มี.ค.นี้ namwan 11-2-2010 0/1320 namwan 11-2-2010 12:53
  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา namwan 11-2-2010 0/3596 namwan 11-2-2010 10:55
  โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว MK-JOB 9-2-2010 1/1821 Nikorn 10-2-2010 19:45

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้