วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 10932 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ MK-JOB 6-2-2017 0/75 MK-JOB 6-2-2017 19:45
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/63 MK-JOB 6-2-2017 19:43
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป MK-JOB 6-2-2017 0/62 MK-JOB 6-2-2017 19:42
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/65 MK-JOB 6-2-2017 19:40
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/68 MK-JOB 6-2-2017 19:39
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/61 MK-JOB 6-2-2017 19:38
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน MK-JOB 6-2-2017 0/58 MK-JOB 6-2-2017 19:36
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล MK-JOB 6-2-2017 0/62 MK-JOB 6-2-2017 19:34
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน MK-JOB 6-2-2017 0/75 MK-JOB 6-2-2017 19:32
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน MK-JOB 6-2-2017 0/62 MK-JOB 6-2-2017 19:30
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ MK-JOB 6-2-2017 0/66 MK-JOB 6-2-2017 19:29
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/71 MK-JOB 6-2-2017 19:27
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป MK-JOB 6-2-2017 0/61 MK-JOB 6-2-2017 19:25
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/62 MK-JOB 6-2-2017 19:23
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/65 MK-JOB 6-2-2017 19:21
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา MK-JOB 6-2-2017 0/64 MK-JOB 6-2-2017 19:20
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน MK-JOB 6-2-2017 0/61 MK-JOB 6-2-2017 19:18
กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล namwan 6-2-2017 0/144 namwan 6-2-2017 18:04
กรมปศุสัตว์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล namwan 6-2-2017 0/179 namwan 6-2-2017 18:02
กรมปศุสัตว์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล namwan 6-2-2017 0/63 namwan 6-2-2017 18:01
กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล namwan 3-2-2017 0/163 namwan 3-2-2017 18:01
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (โรงพยาบาลขอนแก่น) MK-JOB 3-2-2017 0/131 MK-JOB 3-2-2017 13:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลแม่สอด) MK-JOB 3-2-2017 0/358 MK-JOB 3-2-2017 13:19
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)) MK-JOB 3-2-2017 0/527 MK-JOB 3-2-2017 13:18
กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน แผนกช่างโยธา กองบิน 2 MK-JOB 2-2-2017 0/103 MK-JOB 2-2-2017 19:19
กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า MK-JOB 2-2-2017 0/101 MK-JOB 2-2-2017 19:18
กรมประมง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ namwan 2-2-2017 0/112 namwan 2-2-2017 18:02
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขยายเวลารับสมัคร namwan 2-2-2017 0/95 namwan 2-2-2017 18:01
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี MK-JOB 1-2-2017 0/197 MK-JOB 1-2-2017 19:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(รพ.พระนารายณ์มหาราช) namwan 1-2-2017 0/95 namwan 1-2-2017 18:04
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ(รพ.พระนารายณ์มหาราช) namwan 1-2-2017 0/109 namwan 1-2-2017 18:03
กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน namwan 1-2-2017 0/87 namwan 1-2-2017 18:01
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) MK-JOB 1-2-2017 0/119 MK-JOB 1-2-2017 13:18
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาโท) MK-JOB 31-1-2017 0/579 MK-JOB 31-1-2017 19:23
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ MK-JOB 31-1-2017 0/93 MK-JOB 31-1-2017 19:22
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) MK-JOB 31-1-2017 0/623 MK-JOB 31-1-2017 19:21
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร) MK-JOB 31-1-2017 0/134 MK-JOB 31-1-2017 19:19
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) MK-JOB 31-1-2017 0/103 MK-JOB 31-1-2017 19:18
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี MK-JOB 30-1-2017 0/96 MK-JOB 30-1-2017 19:18
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)) MK-JOB 27-1-2017 0/202 MK-JOB 27-1-2017 19:22
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา MK-JOB 27-1-2017 0/113 MK-JOB 27-1-2017 19:21
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ MK-JOB 27-1-2017 0/95 MK-JOB 27-1-2017 19:19
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน namwan 27-1-2017 0/206 namwan 27-1-2017 18:01
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี) MK-JOB 26-1-2017 0/550 MK-JOB 26-1-2017 19:22
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครตามไฟล์แนบ MK-JOB 26-1-2017 0/91 MK-JOB 26-1-2017 19:21
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)) MK-JOB 26-1-2017 0/514 MK-JOB 26-1-2017 19:19
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) MK-JOB 26-1-2017 0/90 MK-JOB 26-1-2017 19:18
กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา) MK-JOB 26-1-2017 0/521 MK-JOB 26-1-2017 13:19
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล MK-JOB 26-1-2017 0/101 MK-JOB 26-1-2017 13:18
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ(สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) MK-JOB 25-1-2017 0/95 MK-JOB 25-1-2017 19:18
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ namwan 25-1-2017 0/135 namwan 25-1-2017 18:02
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ namwan 25-1-2017 0/196 namwan 25-1-2017 18:01
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, วิศวกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล MK-JOB 25-1-2017 0/85 MK-JOB 25-1-2017 13:21
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป MK-JOB 25-1-2017 0/236 MK-JOB 25-1-2017 13:20
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป MK-JOB 25-1-2017 0/234 MK-JOB 25-1-2017 13:18
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน MK-JOB 24-1-2017 0/82 MK-JOB 24-1-2017 19:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ(ขอนแก่น) namwan 24-1-2017 0/97 namwan 24-1-2017 18:11
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(ปราจีนบุรี) namwan 24-1-2017 0/185 namwan 24-1-2017 18:10
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/178 namwan 24-1-2017 18:08
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/439 namwan 24-1-2017 18:07

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้