วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 10875 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(ปราจีนบุรี) namwan 24-1-2017 0/163 namwan 24-1-2017 18:10
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/148 namwan 24-1-2017 18:08
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/408 namwan 24-1-2017 18:07
กรมศุลกากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/211 namwan 24-1-2017 18:05
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน namwan 24-1-2017 0/45 namwan 24-1-2017 18:03
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 24-1-2017 0/42 namwan 24-1-2017 18:01
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา) MK-JOB 24-1-2017 0/649 MK-JOB 24-1-2017 13:22
กรมอนามัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข MK-JOB 24-1-2017 0/45 MK-JOB 24-1-2017 13:21
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, วิศวกร MK-JOB 24-1-2017 0/39 MK-JOB 24-1-2017 13:20
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล MK-JOB 24-1-2017 0/40 MK-JOB 24-1-2017 13:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) MK-JOB 23-1-2017 0/156 MK-JOB 23-1-2017 19:21
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(สสจ.นครปฐม) MK-JOB 23-1-2017 0/362 MK-JOB 23-1-2017 19:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) MK-JOB 23-1-2017 0/53 MK-JOB 23-1-2017 19:18
กรมประชาสัมพันธ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน ? คีย์บอร์ด) namwan 23-1-2017 0/50 namwan 23-1-2017 18:03
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้) namwan 23-1-2017 0/45 namwan 23-1-2017 18:01
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) MK-JOB 23-1-2017 0/46 MK-JOB 23-1-2017 13:21
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน) MK-JOB 23-1-2017 0/46 MK-JOB 23-1-2017 13:19
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 23-1-2017 0/157 MK-JOB 23-1-2017 13:18
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) MK-JOB 20-1-2017 0/57 MK-JOB 20-1-2017 19:22
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร) MK-JOB 20-1-2017 0/107 MK-JOB 20-1-2017 19:21
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)) MK-JOB 20-1-2017 0/84 MK-JOB 20-1-2017 19:19
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) MK-JOB 20-1-2017 0/48 MK-JOB 20-1-2017 19:18
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/176 namwan 20-1-2017 18:44
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/105 namwan 20-1-2017 18:43
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/75 namwan 20-1-2017 18:42
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/152 namwan 20-1-2017 18:40
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/136 namwan 20-1-2017 18:38
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/58 namwan 20-1-2017 18:37
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/269 namwan 20-1-2017 18:35
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/47 namwan 20-1-2017 18:33
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/40 namwan 20-1-2017 18:32
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/133 namwan 20-1-2017 18:31
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/154 namwan 20-1-2017 18:30
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/125 namwan 20-1-2017 18:28
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/59 namwan 20-1-2017 18:26
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/98 namwan 20-1-2017 18:25
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/76 namwan 20-1-2017 18:23
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/43 namwan 20-1-2017 18:22
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/201 namwan 20-1-2017 18:20
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/43 namwan 20-1-2017 18:19
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/46 namwan 20-1-2017 18:17
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/120 namwan 20-1-2017 18:16
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/120 namwan 20-1-2017 18:14
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/79 namwan 20-1-2017 18:13
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/53 namwan 20-1-2017 18:11
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/101 namwan 20-1-2017 18:10
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/75 namwan 20-1-2017 18:08
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/46 namwan 20-1-2017 18:07
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/154 namwan 20-1-2017 18:05
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/48 namwan 20-1-2017 18:04
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/39 namwan 20-1-2017 18:03
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/99 namwan 20-1-2017 18:01
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย MK-JOB 20-1-2017 0/357 MK-JOB 20-1-2017 13:22
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง) MK-JOB 20-1-2017 0/44 MK-JOB 20-1-2017 13:20
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโยธา MK-JOB 20-1-2017 0/47 MK-JOB 20-1-2017 13:19
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป MK-JOB 20-1-2017 0/46 MK-JOB 20-1-2017 13:18
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ MK-JOB 19-1-2017 0/56 MK-JOB 19-1-2017 19:31
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ MK-JOB 19-1-2017 0/59 MK-JOB 19-1-2017 19:29
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล MK-JOB 19-1-2017 0/140 MK-JOB 19-1-2017 19:28
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป MK-JOB 19-1-2017 0/181 MK-JOB 19-1-2017 19:27

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้