วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 11063 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล MK-JOB 26-1-2017 0/150 MK-JOB 26-1-2017 13:18
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ(สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) MK-JOB 25-1-2017 0/141 MK-JOB 25-1-2017 19:18
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ namwan 25-1-2017 0/168 namwan 25-1-2017 18:02
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ namwan 25-1-2017 0/243 namwan 25-1-2017 18:01
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, วิศวกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล MK-JOB 25-1-2017 0/131 MK-JOB 25-1-2017 13:21
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป MK-JOB 25-1-2017 0/264 MK-JOB 25-1-2017 13:20
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป MK-JOB 25-1-2017 0/269 MK-JOB 25-1-2017 13:18
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน MK-JOB 24-1-2017 0/124 MK-JOB 24-1-2017 19:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ(ขอนแก่น) namwan 24-1-2017 0/141 namwan 24-1-2017 18:11
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(ปราจีนบุรี) namwan 24-1-2017 0/225 namwan 24-1-2017 18:10
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/217 namwan 24-1-2017 18:08
กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/466 namwan 24-1-2017 18:07
กรมศุลกากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ namwan 24-1-2017 0/275 namwan 24-1-2017 18:05
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน namwan 24-1-2017 0/121 namwan 24-1-2017 18:03
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 24-1-2017 0/121 namwan 24-1-2017 18:01
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา) MK-JOB 24-1-2017 0/734 MK-JOB 24-1-2017 13:22
กรมอนามัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข MK-JOB 24-1-2017 0/118 MK-JOB 24-1-2017 13:21
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, วิศวกร MK-JOB 24-1-2017 0/106 MK-JOB 24-1-2017 13:20
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล MK-JOB 24-1-2017 0/109 MK-JOB 24-1-2017 13:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) MK-JOB 23-1-2017 0/249 MK-JOB 23-1-2017 19:21
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(สสจ.นครปฐม) MK-JOB 23-1-2017 0/437 MK-JOB 23-1-2017 19:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) MK-JOB 23-1-2017 0/131 MK-JOB 23-1-2017 19:18
กรมประชาสัมพันธ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน ? คีย์บอร์ด) namwan 23-1-2017 0/119 namwan 23-1-2017 18:03
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้) namwan 23-1-2017 0/113 namwan 23-1-2017 18:01
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) MK-JOB 23-1-2017 0/123 MK-JOB 23-1-2017 13:21
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน) MK-JOB 23-1-2017 0/98 MK-JOB 23-1-2017 13:19
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 23-1-2017 0/236 MK-JOB 23-1-2017 13:18
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) MK-JOB 20-1-2017 0/142 MK-JOB 20-1-2017 19:22
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร) MK-JOB 20-1-2017 0/191 MK-JOB 20-1-2017 19:21
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)) MK-JOB 20-1-2017 0/163 MK-JOB 20-1-2017 19:19
กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) MK-JOB 20-1-2017 0/114 MK-JOB 20-1-2017 19:18
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/263 namwan 20-1-2017 18:44
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/188 namwan 20-1-2017 18:43
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/157 namwan 20-1-2017 18:42
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/220 namwan 20-1-2017 18:40
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/219 namwan 20-1-2017 18:38
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/137 namwan 20-1-2017 18:37
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/353 namwan 20-1-2017 18:35
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/114 namwan 20-1-2017 18:33
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/114 namwan 20-1-2017 18:32
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/199 namwan 20-1-2017 18:31
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/212 namwan 20-1-2017 18:30
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/187 namwan 20-1-2017 18:28
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/147 namwan 20-1-2017 18:26
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/167 namwan 20-1-2017 18:25
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/144 namwan 20-1-2017 18:23
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/110 namwan 20-1-2017 18:22
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/274 namwan 20-1-2017 18:20
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/129 namwan 20-1-2017 18:19
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/123 namwan 20-1-2017 18:17
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/207 namwan 20-1-2017 18:16
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) namwan 20-1-2017 0/179 namwan 20-1-2017 18:14
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/157 namwan 20-1-2017 18:13
กรมท่าอากาศยาน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/120 namwan 20-1-2017 18:11
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ namwan 20-1-2017 0/175 namwan 20-1-2017 18:10
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/155 namwan 20-1-2017 18:08
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/101 namwan 20-1-2017 18:07
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/228 namwan 20-1-2017 18:05
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/115 namwan 20-1-2017 18:04
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน namwan 20-1-2017 0/115 namwan 20-1-2017 18:03

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้