วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 10875 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน MK-JOB 27-12-2016 0/73 MK-JOB 27-12-2016 13:19
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร MK-JOB 26-12-2016 0/83 MK-JOB 26-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา namwan 23-12-2016 0/95 namwan 23-12-2016 18:05
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ namwan 23-12-2016 0/144 namwan 23-12-2016 18:03
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี namwan 23-12-2016 0/83 namwan 23-12-2016 18:02
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.) MK-JOB 23-12-2016 0/91 MK-JOB 23-12-2016 13:19
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/153 MK-JOB 22-12-2016 19:24
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/144 MK-JOB 22-12-2016 19:22
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) MK-JOB 22-12-2016 0/103 MK-JOB 22-12-2016 19:21
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล MK-JOB 22-12-2016 0/76 MK-JOB 22-12-2016 19:19
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี) MK-JOB 22-12-2016 0/280 MK-JOB 22-12-2016 13:20
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ) MK-JOB 22-12-2016 0/94 MK-JOB 22-12-2016 13:19
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/117 namwan 22-12-2016 06:07
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/142 namwan 22-12-2016 06:06
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/69 namwan 22-12-2016 06:05
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/76 namwan 22-12-2016 06:03
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ namwan 22-12-2016 0/80 namwan 22-12-2016 06:02
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 namwan 21-12-2016 0/74 namwan 21-12-2016 18:03
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน namwan 21-12-2016 0/76 namwan 21-12-2016 18:02
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) MK-JOB 21-12-2016 0/161 MK-JOB 21-12-2016 13:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) MK-JOB 21-12-2016 0/205 MK-JOB 21-12-2016 13:19
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) MK-JOB 20-12-2016 0/72 MK-JOB 20-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์) namwan 20-12-2016 0/104 namwan 20-12-2016 18:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A003 MK-JOB 19-12-2016 0/104 MK-JOB 19-12-2016 19:22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A004 MK-JOB 19-12-2016 0/101 MK-JOB 19-12-2016 19:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A005 MK-JOB 19-12-2016 0/93 MK-JOB 19-12-2016 19:19
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเบตง MK-JOB 19-12-2016 0/113 MK-JOB 19-12-2016 13:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A001 MK-JOB 19-12-2016 0/100 MK-JOB 19-12-2016 13:23
กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมสรรพสามิตส่วนกลาง ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4) MK-JOB 19-12-2016 0/85 MK-JOB 19-12-2016 13:21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A002 MK-JOB 19-12-2016 0/107 MK-JOB 19-12-2016 13:19
กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร MK-JOB 18-12-2016 0/82 MK-JOB 18-12-2016 19:23
กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักบัญชี MK-JOB 18-12-2016 0/93 MK-JOB 18-12-2016 19:22
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง MK-JOB 18-12-2016 0/72 MK-JOB 18-12-2016 19:20
กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ MK-JOB 18-12-2016 0/67 MK-JOB 18-12-2016 19:19
กรมสุขภาพจิต รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/76 namwan 18-12-2016 06:06
กรมสุขภาพจิต รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/70 namwan 18-12-2016 06:05
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/75 namwan 18-12-2016 06:03
กรมสุขภาพจิต เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ namwan 18-12-2016 0/62 namwan 18-12-2016 06:02
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร(รพ.เลิดสิน) MK-JOB 16-12-2016 0/69 MK-JOB 16-12-2016 19:22
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา MK-JOB 16-12-2016 0/141 MK-JOB 16-12-2016 19:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) MK-JOB 16-12-2016 0/71 MK-JOB 16-12-2016 19:19
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด MK-JOB 16-12-2016 0/77 MK-JOB 16-12-2016 13:22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี MK-JOB 16-12-2016 0/74 MK-JOB 16-12-2016 13:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลเลิดสิน) MK-JOB 16-12-2016 0/69 MK-JOB 16-12-2016 13:19
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 4) MK-JOB 15-12-2016 0/81 MK-JOB 15-12-2016 19:22
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เขต 4) MK-JOB 15-12-2016 0/93 MK-JOB 15-12-2016 19:20
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์(สถาบันโรคผิวหนัง) MK-JOB 15-12-2016 0/73 MK-JOB 15-12-2016 19:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/74 namwan 15-12-2016 18:26
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/68 namwan 15-12-2016 18:24
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/109 namwan 15-12-2016 18:23
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/72 namwan 15-12-2016 18:22
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/142 namwan 15-12-2016 18:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/75 namwan 15-12-2016 18:18
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/72 namwan 15-12-2016 18:17
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ(สสจ.สระบุรี) namwan 15-12-2016 0/78 namwan 15-12-2016 18:15
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.สุราษฎร์ธานี)15, namwan 15-12-2016 0/49 namwan 15-12-2016 18:14
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/48 namwan 15-12-2016 18:13
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/52 namwan 15-12-2016 18:11
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/50 namwan 15-12-2016 18:10
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ประจวบฯ) namwan 15-12-2016 0/46 namwan 15-12-2016 18:08

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้