วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที

ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ 10875 กระทู้ / 808 ตอบกลับ ]

รายละเอียดกระดาน: ข่าวสารการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ รับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

กระดานนี้ดูแลโดย: *เปิด ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ ดู โพสต์ล่าสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/60 namwan 15-12-2016 18:06
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/133 namwan 15-12-2016 18:05
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/62 namwan 15-12-2016 18:03
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) namwan 15-12-2016 0/47 namwan 15-12-2016 18:02
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) MK-JOB 15-12-2016 0/113 MK-JOB 15-12-2016 13:19
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ MK-JOB 14-12-2016 0/100 MK-JOB 14-12-2016 19:31
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ MK-JOB 14-12-2016 0/64 MK-JOB 14-12-2016 19:30
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก MK-JOB 14-12-2016 0/113 MK-JOB 14-12-2016 19:28
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว MK-JOB 14-12-2016 0/63 MK-JOB 14-12-2016 19:26
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ MK-JOB 14-12-2016 0/56 MK-JOB 14-12-2016 19:25
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด MK-JOB 14-12-2016 0/56 MK-JOB 14-12-2016 19:23
กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร MK-JOB 14-12-2016 0/63 MK-JOB 14-12-2016 19:21
กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน MK-JOB 14-12-2016 0/58 MK-JOB 14-12-2016 19:20
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลสมุทรปราการ) MK-JOB 14-12-2016 0/236 MK-JOB 14-12-2016 19:19
กรมการแพทย์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ namwan 14-12-2016 0/52 namwan 14-12-2016 18:04
กรมการแพทย์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง โภชนาการปฏิบัติงาน namwan 14-12-2016 0/47 namwan 14-12-2016 18:03
สำนักงบประมาณ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ namwan 14-12-2016 0/74 namwan 14-12-2016 18:02
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล MK-JOB 14-12-2016 0/56 MK-JOB 14-12-2016 13:21
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ MK-JOB 14-12-2016 0/54 MK-JOB 14-12-2016 13:19
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ namwan 13-12-2016 0/61 namwan 13-12-2016 18:06
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ namwan 13-12-2016 0/56 namwan 13-12-2016 18:04
กรมการแพทย์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท) namwan 13-12-2016 0/59 namwan 13-12-2016 18:02
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย MK-JOB 13-12-2016 0/67 MK-JOB 13-12-2016 13:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา namwan 11-12-2016 0/88 namwan 11-12-2016 18:02
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน namwan 10-12-2016 0/239 namwan 10-12-2016 18:02
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน MK-JOB 10-12-2016 0/131 MK-JOB 10-12-2016 13:19
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน namwan 9-12-2016 0/220 namwan 9-12-2016 17:59
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 9-12-2016 0/82 MK-JOB 9-12-2016 01:24
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 9-12-2016 0/84 MK-JOB 9-12-2016 01:23
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ MK-JOB 9-12-2016 0/79 MK-JOB 9-12-2016 01:21
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ MK-JOB 9-12-2016 0/82 MK-JOB 9-12-2016 01:20
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ MK-JOB 9-12-2016 0/64 MK-JOB 9-12-2016 01:18
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน MK-JOB 9-12-2016 0/69 MK-JOB 9-12-2016 01:17
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ MK-JOB 8-12-2016 0/69 MK-JOB 8-12-2016 20:01
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า MK-JOB 8-12-2016 0/57 MK-JOB 8-12-2016 19:59
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก) MK-JOB 8-12-2016 0/62 MK-JOB 8-12-2016 19:58
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) MK-JOB 8-12-2016 0/57 MK-JOB 8-12-2016 19:57
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านแม่พิมพ์) MK-JOB 8-12-2016 0/57 MK-JOB 8-12-2016 19:55
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์) MK-JOB 8-12-2016 0/50 MK-JOB 8-12-2016 19:54
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา MK-JOB 8-12-2016 0/50 MK-JOB 8-12-2016 19:53
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/46 MK-JOB 8-12-2016 19:52
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/52 MK-JOB 8-12-2016 19:50
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/49 MK-JOB 8-12-2016 19:49
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ MK-JOB 8-12-2016 0/49 MK-JOB 8-12-2016 19:47
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า MK-JOB 8-12-2016 0/47 MK-JOB 8-12-2016 19:46
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก) MK-JOB 8-12-2016 0/47 MK-JOB 8-12-2016 19:44
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) MK-JOB 8-12-2016 0/41 MK-JOB 8-12-2016 19:42
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านแม่พิมพ์) MK-JOB 8-12-2016 0/44 MK-JOB 8-12-2016 19:41
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์) MK-JOB 8-12-2016 0/44 MK-JOB 8-12-2016 19:39
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา MK-JOB 8-12-2016 0/44 MK-JOB 8-12-2016 19:37
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/51 MK-JOB 8-12-2016 19:36
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/48 MK-JOB 8-12-2016 19:34
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี MK-JOB 8-12-2016 0/46 MK-JOB 8-12-2016 19:33
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ MK-JOB 8-12-2016 0/50 MK-JOB 8-12-2016 19:31
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า MK-JOB 8-12-2016 0/46 MK-JOB 8-12-2016 19:29
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก) MK-JOB 8-12-2016 0/46 MK-JOB 8-12-2016 19:27
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) MK-JOB 8-12-2016 0/44 MK-JOB 8-12-2016 19:26
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านแม่พิมพ์) MK-JOB 8-12-2016 0/49 MK-JOB 8-12-2016 19:24
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์) MK-JOB 8-12-2016 0/49 MK-JOB 8-12-2016 19:23
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา MK-JOB 8-12-2016 0/49 MK-JOB 8-12-2016 19:22

สมาชิกที่กำลังใช้งานกระดานนี้