วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางพืชไร่  ทางพืชไร่นา  ทางพืชสวน  ทางพืชศาสตร์  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด้านปัจจัยการผลิต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ๑.  ทดสอบความรู้ด้านการเกษตร การจัดการผลผลิตพืช การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น และพืชตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑


ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง