วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมการขนส่งทางอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานด้วย กรมการขนส่งทางอากาศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับตำแหน่ง ที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าอากาศยานชุมพร
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวม 8,600 บาทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ann.pdf (228.78 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง