วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

เอาแนวข้อสอบตรรกศาสตร์มาฝาก แต่เฉลย ไม่แน่ใจว่าถูกไหม

ข้อสอบตรรกศาสตร์ 1

ข้อ 1. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
ก. ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ข. ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์
ค. ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใช้รถยนต์ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 2. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
ก. ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ข. ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์
ค. ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใช้รถยนต์ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 3. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
ก. ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ข. ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
ค. ตอนนี้รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ำมัน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 4. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
ก. ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ข. ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
ค. ตอนนี้รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ำมัน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 5. ถ้าฝนตกแล้วแดดออก แต่วันนี้แดดไม่ออก ดังนั้นสรุปได้ว่า
ก. วันนี้ฝนไม่ตก ข. วันนี้ฝนตกโดยไม่มีแดด
ค. วันนี้ฝนอาจจะตก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 6. ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ ดังนั้นสรุปได้ว่า
ก. วันนี้ฝนตก ข. วันนี้ฝนไม่ตก
ค. วันนี้ฝนอาจจะไม่ตก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 7. ของทุกชนิดมีลักษณะกลมเรียกว่าลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม สรุปได้ว่า
ก. ลูกรักบี้เป็นลูกฟุตบอลชนิดหนึ่ง ข. ลูกรักบี้ไม่ใช่ลูกฟุตบอล
ค. ลูกรักบี้เบี้ยว ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 8. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน นายขาวเป็นคนจีน ดังนั้น
ก. นายขาวอาจเป็นคนขยัน ข. นายขาวเป็นคนขยัน
ค. นายขาวจะต้องรวย ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 9. คนทุกคนถ้าประหยัดแล้วจะรวย วันนี้ฉันรวย ดังนั้นสรุปได้ว่า
ก. ฉันต้องประหยัด ข. ฉันต้องขยันทำงาน
ค. ฉันต้องขยันทำงานและประหยัด ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 10. บอระเพ็ดมีรสขม ยานี้รสไม่ขม ดังนั้น
ก. ยามีรสจืด ข. ยานี้ไม่ใช่บอระเพ็ด
ค. ของขมเป็นยา ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 11. สัตว์เลื้อยคลานทุกตัวกินแมลง อ๊อดก็กินแมลง สรุปได้ว่า
ก. อ๊อดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ข. อ๊อดเป็นสัตว์
ค. อ๊อดไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลาน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 12. สุนัขเป็นสัตว์ที่เห่า เจ้าปุยนอนและไม่เห่า ดังนั้น
ก. เจ้าปุยไม่ใช่สุนัข ข. เจ้าปุยเป็นสุนัข
ค. เจ้าปุยขี้เกียจเห่า ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 13. เสือเป็นสัตว์ดุร้าย สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่ดุร้าย ดังนั้น
ก. สัตว์เลี้ยงทุกชนิดเป็นเสือ ข. เสือไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
ค. สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่เป็นเสือ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 14. ดาราภาพยนตร์ 9 ใน 10 คน ใช้สบู่ไถไถ น้องอั้มใช้สบู่ไถไถ ดังนั้น
ก. คนสวยๆ นิยมใช้สบู่ไถไถ ข. น้องอั้มเป็นดาราภาพยนตร์
ค. น้องอั้มเอาอย่างดาราภาพยนตร์ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 15. ถ้าดำไปต่างจังหวัด แดงจะอยู่บ้าน วันนี้แดงไม่อยู่บ้าน ดังนั้น
ก. ดำไปต่างจังหวัด ข. แดงไปต่างจังหวัด
ค. ดำไม่ไปต่างจังหวัด ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 16. ถ้าฝนตกต้อยจะตื่นสาย ติ่งจะไปทำงานถ้าฝนไม่ตก ติ่งจะไปทำงานถ้าต้อยตื่นเช้า วันนี้ติ่ง
ไม่ไปทำงาน สรุปได้อย่างไร
ก. ต้อยตื่นสาย ฝนตก ข. ต้อยตื่นเช้า ฝนไม่ตก
ค. ติ่งตื่นเช้า ฝนไม่ตก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 17. ในการเดินทางไปราชการครั้งหนึ่ง หัวหน้าบอกว่า ถ้าตรีไม่ไปก็ให้เอกไปแทน มิฉะนั้นจะให้โทไป
ถ้าเอกไม่ไป สรุปได้อย่างไร
ก. ตรีไป ข. โทไป
ค. ตรีไม่ไป ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 18. ถ้าหนึ่งซื้อเสื้อสีดำ นพจะซื้อเสื้อสีเหลือง ดังนั้นถ้านพซื้อเสื้อสีเหลือง จะสรุปได้อย่างไร
ก. หนึ่งซื้อเสื้อสีดำ ข. หนึ่งซื้อเสื้อสีขาว
ค. หนึ่งซื้อทั้งเสื้อสีขาวและสีดำ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 19. ถ้าฝนตกหนักเธอจะไม่ไปเที่ยว แต่วันนี้เธอไปเที่ยว สรุปได้ว่า
ก. วันนี้ฝนตกไม่หนัก ข. วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝน
ค. วันนี้เธอมีเวลาว่างมาก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 20. ถ้าใครพลาดรถขบวนแรกแล้วจะมาโรงเรียนสาย นายดีมาโรงเรียนสาย สรุปได้ว่า
ก. นายดีพลาดรถขบวนแรก ข. นายดีตื่นสาย
ค. นายดีมารถส่วนตัว ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้


เฉลย
1. ก.
2. ง.
3. ง.
4. ข.
5. ก.
6. ข.
7. ง.
8. ข.
9. ง.
10. ข.
11. ง.
12. ก.
13. ค.
14. ง.
15. ค.
16. ก.
17. ก.
18. ง.
19. ก.
20. ง.

ขอบคุณครับ

TOP

แฒ้งคร้าบ

TOP

รักนะจุ๊บ ๆ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง