วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม รับสมัคร พนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม รับสมัคร พนักงานราชการ
ที่ตั้ง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 6,100 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการห้องประชุม ห้องรับรองและสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
3. บริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
4. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้น
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8. สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับราชการได้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

กรมวิทยาศาสตร์.pdf (94.49 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง