วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัคร พนักงานราชการ

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัคร พนักงานราชการ
ที่ตั้ง 47/433 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ - ส่ง เอกสารและพัสดุ
3. บริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
4. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ อื่น ๆ ที่กำหนด
5. มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows และ Microsoft Office) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้น
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
  
ทักษะ/สมรรถนะ :  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

mod.pdf (211.56 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง