วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ถึง 20 ต.ค. 52

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง
ตั้งอยู่ที่ 76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดวุฒิ :  -
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการหรืองานสารบรรณ
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม และรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ
3. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายชื่อตำแหน่ง :  พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม และรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
4. ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายชื่อตำแหน่ง :  พนักงานดับเพลิง
อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ประจำสถานีดับเพลิงของหน่วย เพื่อพร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง
2. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการดับเพลิง
3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยเหลือในการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการดับเพลิง หรือบรรเทาความเสียหาย ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายชื่อตำแหน่ง :  ช่างสรรพาวุธ
อัตราเงินเดือน :  7,010 บาท
ประเภท :  กลุ่มงานเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล หรือช่างกลโรงงาน
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจสอบและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
2. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ทำลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
4. ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธตลอดจนนิรภัยโรงงาน
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

001.pdf (156.64 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง