วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ นักวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน :  9,700 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญา โทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ ทางกีฎวิทยา ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา ทางพืชสวน หรือทางพืชไร่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบำรุงพืช และอื่นๆเงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553
Website :  http://www.qthaisilk.com

ประกาศรับสมัคร :  

634160198446837500.pdf (124.51 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง