คำค้น: เปิดสอบข้าราชการ

  กระดาน ผู้โพสต์ ตอบกลับ/ดู โพสต์ล่าสุด
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 6-9-2010 1 / 3521 joy010214 12-1-2013 13:43
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 2 / 2103 HKThomosapien 22-11-2010 13:00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 17-11-2010 0 / 1663 MK-JOB 17-11-2010 15:27
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 17-11-2010 0 / 1592 MK-JOB 17-11-2010 15:24
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 882 namwan 1-11-2010 17:59
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 1150 namwan 1-11-2010 17:58
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (นักวิชาการการเงินและบัญชี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 1003 namwan 1-11-2010 17:54
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 737 namwan 1-11-2010 17:51
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 1068 namwan 1-11-2010 17:48
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ namwan 1-11-2010 0 / 1015 namwan 1-11-2010 17:46
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาศาสตร์ปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 1 / 1812 peariss 21-9-2010 15:41
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2227 MK-JOB 11-9-2010 16:12
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 1971 MK-JOB 11-9-2010 16:09
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2380 MK-JOB 11-9-2010 15:53
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2062 MK-JOB 11-9-2010 15:51
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 1924 MK-JOB 11-9-2010 15:48
กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 3172 MK-JOB 11-9-2010 15:44
กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2671 MK-JOB 11-9-2010 15:41
กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2774 MK-JOB 11-9-2010 15:39
กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2213 MK-JOB 11-9-2010 15:36
กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 11-9-2010 0 / 2632 MK-JOB 11-9-2010 15:33
กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ นักวิชาการเกษตร ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 3414 MK-JOB 31-7-2010 17:36
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ เภสัชกร (ป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 1398 MK-JOB 31-7-2010 17:24
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2126 MK-JOB 31-7-2010 17:09
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน(ด้านการจัดการและพัฒนา) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2896 MK-JOB 31-7-2010 17:04
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (ด้านการจัดที่ดิน) ป.ตรี ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2580 MK-JOB 31-7-2010 16:59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรสำรวจ (ป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2024 MK-JOB 31-7-2010 16:54
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิก (ป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 1591 MK-JOB 31-7-2010 16:50
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (วุฒิป.ตรี) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 31-7-2010 0 / 2058 MK-JOB 31-7-2010 16:48
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 9-7-2010 1 / 2932 kaewkay 23-7-2010 22:19
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 5191 MK-JOB 22-7-2010 18:29
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสหการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2376 MK-JOB 22-7-2010 18:26
สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2838 MK-JOB 22-7-2010 18:23
สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1885 MK-JOB 22-7-2010 18:14
กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง ภัณฑษรักษ์ปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1780 MK-JOB 22-7-2010 18:07
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2733 MK-JOB 22-7-2010 18:02
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2088 MK-JOB 22-7-2010 18:00
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 2556 MK-JOB 22-7-2010 17:57
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านศิลปกรรมทั่วไป) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1760 MK-JOB 22-7-2010 17:55
กรมศิลปากร เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปะกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1652 MK-JOB 22-7-2010 17:44
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1442 MK-JOB 22-7-2010 17:42
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านศิลปประยุกต์) ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 1449 MK-JOB 22-7-2010 17:40
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-7-2010 0 / 3092 MK-JOB 22-7-2010 17:33
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 9-7-2010 0 / 1832 MK-JOB 9-7-2010 00:43
กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราห์ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 28-6-2010 0 / 1402 MK-JOB 28-6-2010 16:35
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 22-6-2010 0 / 2255 MK-JOB 22-6-2010 21:47
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เปิดสอบบรรจุบุคคลข้ารับราชการ ตลาดงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ MK-JOB 14-5-2010 0 / 13809 MK-JOB 14-5-2010 10:26