วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553

1. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (กากบาท 75 ข้อ)
**โดยส่วนมากจะเป็น พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551**

2. แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ word excel การจัดการฐานข้อมูล (ถูกผิด 5 ข้อ และเขียนบรรยาย 3 ข้อ)

ข้อเขียนคอมพิวเตอร์นะครับ
- สมมติว่าท่านจะต้องรายงานผลการสอบข้อเขียนนักทรัพยากรบุคคลครั้งนี้ แก่ผู้บังคับบัญชา ท่านจะใช้โปรแกรม microsoft word และ microsoft excel อย่างไร และให้ท่านประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรม (พอใช้ ดี ดีมาก)

- ถ้าหน่วยงานของท่านมีข้าราชการทำงานอยู่จำนวนมาก ท่านจะใช้โปรแกรมอะไรในการจัดการฐานข้อมูล ข้าราชการเหล่านั้น และให้ท่านประเมินความสามารถในการใ้ช้โปรแกรม (พอใช้ ดี ดีมาก)

- ให้ท่านบอกว่าท่านจะจัดการข้อมูล (การจัดการฐานข้อมูล)  ตำแหน่งข้าราชการ นักวิชาการขนส่ง ดังรายละเอียดแนบอย่างไร
คุณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งทางบก ระดับปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
1 บลา ๆๆๆๆๆ
2 บลา ๆๆๆๆๆ
3 บลา ๆๆๆๆๆ
4 บลา ๆๆๆๆๆ
5 บลา ๆๆๆๆๆ

คุณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งทางบก ระดับอาวุโส
คุณสมบัติ
1. ต้องปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งทางบกระดับปฏิบัติการ มาแล้ว x ปี
2. บลาๆๆๆๆ
3. บลาๆๆๆๆ

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ขอบคุณคะ
ต้นฉบับโพสโดย chollada เมื่อ 2010-3-8 16:16มีต่อนะครับ เดี๋ยวคิดก่อน

TOP

มีต่อนะครับ

TOP

ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดประเภทข้าราชการพลเรือนไว้กี่ประเภท?

หน้าที่ของ ก.พ.   อ.ก.พ.กรม   อ.ก.พ.กระทรวง  

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่ออะไร
(ปรับเลื่อนเงินเดือน)

สมรรถนะตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.พ. หมายถึง อะไร ?
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร )

สมรรถนะหลักทั้ง 5 มีอะไร บ้าง
        1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)
        2.  การบริการที่ดี  (Service Mind)
        3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)
        4.  จริยธรรม  (Integrity)
        5.  ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)

TOP

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีการแบ่งประเภทข้าราชการไว้ กี่ประเภท อะไรบ้าง ?
(4 ประเภท 1. ประเภททั่วไป  2. ประเภทวิชาการ  3. ประเภทอำนวยการ  4. ประเภทบริหาร)

ตำแหน่งนักวิชาขนส่งปฏิบัติการ อยู่ในประเภทไหน
(ประเภทวิชาการ)

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

มีอะไรอีกนะ อ่อ นึกออกล่ะ

เกี่ยวกับการเกษียณอายุข้าราชการ ที่เกิดหลังสินเดือนกันยายน จะเกษียณ เมื่อไหร่
จำวันที่ไม่ได้นะครับ แต่จะสมมติโจทย์ขึ้นมาเองแล้วกัน
สมมติว่าข้าราชการเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2493
จะเกษียณอายุเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2554 นะครับ
เพราะว่า ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นั้นข้าราชการมีอายุ เพียงแค่ 59 ปียังไม่ครบ 60 ปี ครับ

TOP

จ้า ขอบใจนะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง