วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930และ11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 1๐,๘๔๐ - 1๑,๙๓๐ บาท หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามประกาศ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามประกาศ

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง