วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับ พนักงานการเงิน และ พนักงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานบริหารงานทั่วไป  
จำนวนตำแหน่งว่าง :  3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :  
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี 13,000.- บาท / ป.โท 20,170.- บาท
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  บริหารและประสานงานทั่วไป งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ งานบริหารการประชุมและบริหารโครงการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  
1. มีความสามารถในงานบริหารและประสานงานทั่วไป งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ งานบริหารการประชุมและบริหารโครงการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการจะต้องยื่นคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของ Center for Professional Assessment เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ โดยคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ TOEIC ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
  
ทักษะ/สมรรถนะ :  
1. งานบริหารและประสานงานทั่วไป
2. งานสารบรรณ
3. การใช้เครื่องมือสำนักงาน

เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552


ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานการเงิน
อัตราเงินเดือน :  13,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  วางระบบงานการเงิน การบริหารกองทุน การจัดทำและตรวจสอบรายงานการเงิน หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
  
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการจะต้องยื่นคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของ Center for Professional Assessment เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ โดยคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ TOEIC ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
  
ทักษะ/สมรรถนะ :  
1. ทักษะทางการเงิน
2. ทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงานฯ
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพัฒนาการเมือง.pdf (51.66 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง