วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

1.       People  seek  new  homes ………..  many  reasons.

A.      In                                                B. on

C.  at                                                 D.  for           

2.  …………… butterflies  have  large  wings, often  with  brilliant  colors. เเอ๊คกร๊ป   

            A.  Alike  moths                                  B.  Like  moths

            C. They  are  like  moths                     D.  As  like  moth

3. ………….. is  engaged  in  a struggle  for  survival

            A.  Every  living  creature                     B.  All  living  creatures

            C.  Living  every  creature                   D.  Every  alive  creature

4. …………..  in  many  kinds  of  minerals.

            A.  Canada  is  richness                     B.  Rich  is  Canada

            C.  Canada  is  rich                            D.  Canada  has  rich

5. Man  has  used  rivers  as a means  of  transporting  goods ……….thousands  of years.

            A.  since                                            B.  at

            C.  for                                                D.  in

6.  ………….is  essential  to  life  in  plants  and  animals.

            A.  Nitrogen                                        B.  The  nitrogen

            C.  That  nitrogen                                D.  It  is  nitrogen

7. North  America  has ………….. of 9,635,000 square  miles.

            A.  a  area                                          B.  the  area

            C.  areas                                            D.  an  area

8.  Nomads  are  people  who  wander  from  place  to  place  and  have …………….. permanent  home.

            A.  not                                                B.  none

            C.  nothing                                         D.  no

เฉลยแนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

1.       ตอบข้อ  D  (คนเราเสาะหาที่อยู่ใหม่ด้วยเหตุผลหลายประการ)

อธิบาย  เราใช้คำบุพบท  for  กับ reasons

2.       ตอบข้อ  B  (ทำนองเดียวกับแมลงชีปะขาว  ผีเสื้อมีปึกขนาดใหญ่ซึ่งมักมีสีสดใส)

อธิบาย  ในที่นี้  like  เป็น  Prep (คำบุพบท) เราใช้  Prep + N

            รูปประโยคอย่างหนึ่งของ  like  คือ

Like + N +S (ประธาน) +Y (คำกริยา)

            ขอให้สังเกตว่า  alike  หมายถึง  “คล้ายกัน”  และเราวาง alike  ไว้หน้าคำนามไม่ได้

            จงเปรียบเทียบประโยคสองประโยคต่อไปนี้

            A  Like  petroleum, natural gas  is  composed  of  hydrocarbons.

                  ทำนองเดียวกันปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน (like  อยู่หน้าคำนาม)

            A  These  two  watches  are  alike.

                  นาฬิกาสองเรือนนี้คล้ายกัน (alike  ไม่ คำนามตามมา)   

3.       คอบข้อ A  (สัตว์ที่มีชีวิตทุกตัวดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด)

อธิบาย  creature  เป็นคำนามเข่นเดียวกัน  student  ส่วน  living  เป็น  Adj  เช่นเดียวกับ  good  เราใช้  every  นำหน้า  (กลุ่ม)  คำนาม

                     จงเทียบ  every  living  creature (สัตว์ที่มีชีวิตทุกตัว) กับ every good student  (นักเรียนที่ดีทุกคน)

4.  ตอบข้อ C (แคนาดาอุดมด้วยแร่หลายชนิด)

      อธิบาย  Canada  เป็นประธาน  และคำที่ตามมาต้องเป็นคำกริยา  คำกริยาที่ใช้กับ  Adj เช่น  tall,rich,strong,happy,difficult  อาจเป็น  is,am.are,was,were

      จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

      A  Movement across mountains is difficult.

      การเดินทางข้ามภูเขาเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

5.  ตอบข้อ  C (มนุษย์อาศัยแม่น้ำสำหรับขนส่งสินค้ามาเป็นพัน ๆ ปี แล้ว)

อธิบาย  เราใช้  for  บ่งช่วงเวลา  เช่น for two  weeks  (เป็นเวลาสองอาทิตย์) , for  five  months (เป็นห้าเดือน), for ages (เป็นเวลานาน)


6.  ตอบข้อ  A  (ในไตรจนจำเป็น (อย่างยิ่ง) สำหรับชีวิตพืชและสัตว์)

อธิบาย  Nitrogen  เป็นประธาน และ  is  เป็นคำกิริยา

7.  ตอบข้อ D  (อเมริกาเหนือมีพื้นที่ 9,635,00 ตารางไมล์)

     อธิบาย  area  เป็นคำนามนับได้ที่เสียงแรกเป็นเสียงสระดังนั้นจึงใช้   an  นำหน้า

     จงเทียบกับ an  architect (สถาปนิก) , an astronomer (นักดาราศาสตร์)  , an  engine  (เครื่องยนต์) ,an  island  (เกาะ), an ambassador  (ทูต),an outlet (ทางออก), an instrument (เครื่องมือ) , an  actor ,(นักแสดง) ,  an  economist (นักเศรษฐศาสตร์,  an  agreement (ข้อตกลง)

5.       ตอบข้อ D  (คนพเนจรคือคนที่เร่ร่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่มีบ้านที่ถาวร)

อธิบาย  (บางครั้ง)  no  เป็น Adj  และใช้นำหน้า (กลุ่ม)  คำนาม ในที่นี้  permanent  home  เป็น N

                        จงดูตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบ

                        A  Snakes  differ  from  lizards in that  they  have  no  external ears.

                        งูแตกต่างจากกิ้งก่าในแง่ที่ว่างูไม่มีหูภายนอก

thanks naka

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ตอบกลับ 1# indestiny


    Thanks you

TOP

ขอบคุณ

TOP

thanks for you

TOP

ขอบคุณมากๆๆ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ดีใจจัง

TOP

อยากได้มานานแล้ว

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง