วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

1.  The  study  of  earthquakes…………….seismology.

      A.  call                                                  B.  Calls

      C.  is  called                                         D.  are  called

2.   Bacon  was  educated  at  both  Oxford University ………… the  University  of  Paris.

      A.  with                                                 B.  or

      C. and                                                  D.  together  with

3.   Most  bacteria  are  parasites …………..  within  the bodies  of  living  plants  and  animals. เเอ๊ค081-445-1423

      A.  that  live                                           B.  who  live

      C.  and  lives                                        D.  which  lived

4.  A  mature  bacterium  reproduces  itself  by  the division  of  its  cell  info  two  halves,……….soon  grows  to  adult size.

      A. which  each                                       B.  which  of  each

      C.  each  which                                     D.  each  of  which

5.  Baltimore  is  Mary land’s  largest  city  and………commercial  and  industrial  center.

      A.  his                                                   B.  her

      C.  its                                                   D.  it’s

6. In  1904  the  business  district  was wiped  out……………

      A.  from  a  great  fire                             B.  a  great  fire broke  out

      C.  each  which                                     D.  as  a  result  a  great  fire

7.  Most  models  are  expected  to  have  healthy  and ……. Faces  and  good  figures.

      A.  attracted                                          B.  attractive                                             

      C.  attracting                                         D.  attraction

8.  Montana  is  the  nation ‘s fourth  largest  state ……..  of  147, 136 square miles.

      A.  has  total  area                                 B.  has  a total  area

      C.  with  total  area                                D.  with  a total  areaเฉลยแนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

1.       ตอบข้อ  C  (การศึกษาแผ่นดินไหวถูกเรียกว่า  seismology)

อธิบาย  ประธานเป็นเอกพจน์  ดังนั้นจึงต้องเลือก  is  called

2.       ตอบข้อ  C  (เบคอนได้รับการศึกษาทั้งที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยปารีส)

อธิบาย  เราใช้  both  คู่กับ and

3.       ตอบข้อ  A  (แบคทีเรียส่วนใหญ่คือปรสิตซึ่งอาศัยอยู่ภายในพืชและสัตว์ที่มีชีวิต)

อธิบาย  ความหมายหนึ่งของ that              คือ  “ซึ่ง”  หรือ  “ที่”  เราใช้  that  ขยายคำนาม  และในที่นี้  that  ขยาย  parasites

4.       ตอบข้อ D  (แบคที่เรียที่โตเต็มที่แล้วจะแพร่ตัวเองโดยการแบ่งเซลล์ของมันออกเป็นสองซึกซึ่งแต่ละซึกจะโตเต็มที่ในไม่ช้า)

อธิบาย  ในกรณีที่เราใช้คำบ่งจำนวน (each, both, all, two, ten, half)  ขยาย which  เราใช้รูปแบบดังนี้

คำบ่งจำนวน + of + which
ตัวอย่างเช่น  both of which, all of which, most of which, five of which

      5.   ตอบข้อ C (บัลติมอร์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐแมรีแลนด์และเป็นสูนย์การค้าและอุตสาหกรรมของรัฐ)

            อธิบาย  its  ในที่นี้หมายถึงของรัฐแมรีแลนด์ซึ่งเป็นเอกพจน์

6.       ตอบข้อ  C  (ในปี ค.ศ. 1904  ย่านธุรกิจถูกทำลายโดยไฟไหม้รายใหญ่รายหนึ่ง)

อธิบาย  คำที่อยู่หลัง  was  wiped  out  ควรเป็น  by + N

            จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

A    In  ancient  times  Portugal  was inhabited  by  the  Lusitanians.

ในสมัยโบราณโปรตุเกสถูกอาศัยอยู่โดยพวกลูสิตาเนียน

7.       ตอบข้อ B  (คาดกันว่านางแบบส่วนใหญ่ควรมีใบหน้าที่ดูมีสุขภาพดีและน่าดู  และมีรูปร่างดี)

อธิบาย  faces  เป็นคำนาม  และคำที่ขยายต้องเป็น Adj  attractive  เป็น  Adj  เช่นเดียวกับ healthy

            จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

A    Portland  is  a cultural  and   educational  center..

ปอร์ตแลนด์เป็นศุนย์วัฒนธรรมและการศึกษา+

8.       ตอบข้อ  D  (มอนตานาเป็นรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 4  ของประเทศ  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  147,138  ตาราไมล์)

อธิบาย  area  เป็นคำนามนับได้  ดังนั้นเราจึงใช้  a  ถ้าจะเลือกข้อ  B  ต้องแก้เป็น which  has  a  total  area  ขอให้สังเกตว่า with  ในข้อ  D  หมายถึง “ซึ่งมี”  with  เป็นบุพบทซึ่งใช้นำหน้าคำนาม  ถ้าไม่มี  total  เราใช้  an  area  กล่าวคือใช้  an  แทน a

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบคุณ๕ณํฐ

TOP

ตอบกลับ 1# indestiny
ขอบคุณมากๆๆค่ะ

TOP

ขอบคุณมากคับ

TOP

ขอบคุงมากมายค่า  

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคูณ

TOP

ขอบคุนครับ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง