วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 41.       Blue  whales  are  the  largest  animals  ………. Have  ever  lived.

A.  they                                                    B.  who

C.  where                                                 D.  that

      2.  One  of  the major problems of the mentally  ill is ………… to relate normally to other people.

A.  its  inability                                         B.  their  inability

C.  his inabiliry                                         D.  his unable

3.  ………….. an increased  number of public housing project , most Mexican cities have a severe housing problem.(( actcorner.com

A.  Although                                             B.  In spite

C.  Despite                                              D.  Because of

      4.  In  1836 , Texas………….its  independence from Mexico.

A. declared                                              B.  which  declared

C.  was declaring                                     D.  was  declared

      5.  The  Climate  in Antarctica  is ………….  That  in the Arctic.

A.  as  worse  as                                      B.  worse  than

C.  more  bad than                                   D.  worse like

6.  Within  the  Antarctic  Circle …………… a continuous  period  of daylight  at some  time during  summer.แอ๊คกรุ๊ป

A.  it has                                                  B.  it  is

C.  there  are                                           D.  there  is

      7.  The  summer  in  the  Antarctic  is …………..  to  allow  a growing  for  plants.

A.  such  cold                                          B.  so  cold

C.  too cold                                             D.  enough  cold

      8.  Most  parts  of  Arabia  have  very  little  rain, and ……….only …………..grows there.

A.  vegetation  sparse                              B.  sparse  vegetation

C.  sparsely  vegetation                            D.  sparse  vegetationsเฉลยแนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

1.       ตอบข้อ D  (ปลาวาฬสีนำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่)

อธิบาย  ในที่นี้  that (ที่,ซึ่ง)  เป็นประธานของคำกริยาตามมา

      จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

A Gray  hair  is hair  that  has lost  its natural  pigment.

                              ผมหงอกคือผมที่ได้สูญเสียสีตามธรรมชาติ

2.       ตอบข้อ B  (ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคจิต  คือการที่ขาไร้ความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์

กับผู้อื่นได้ตามปกติ)

อธิบาย  the mentally ill  เป็นพหูพจน์เช่นเดียวกับ the strong (คนที่แข็งแรง) , the  young (คนที่หนุ่ม,สาว)  , the  blind (คนตาบอด)  , the rich (คนรวย)  ,  dead (คนตาย), the Chinese (ชาวจีน)  , the  wounded (ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ)  ดังนั้นรู้คำที่แสดงความเป็นเจ้าของ  จึงต้องเป็น  their  เนื่องจาก  their  เป็น Adj  คำที่ตามมากจึงต้องเป็นคำนาม (เช่น happiness  และ  ability)

                              Inability เป็น  N  ส่วน  unable เป็น Adj

3.       ตอบข้อ C (ทั้ง ๆที่โครงการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับหมาชนได้เพิ่มขึ้น  เมืองส่วนใหญ่ในเม็กซิโกก็ยังมี

ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรง)

อธิบาย  เราใช้โครงสร้างดังนี้

Although + S + V + S + V

Despite + N + S + V

                              an  increased  number  of public  housing projects เป็น N ไม่ใช่  S + V และถ้าเลือกข้อ B ต้องแก้เป็น  In  spite of

                              จงเปรียบเทียบสองประโยคต่อไปนี้

                              A Although they are small, they are strong.

                              ADespite  their  small size, they are strong.

                              ทั้งๆ ที่ตัวเล็กพวกเขาก็ยังแข็งแรง

4.       ตอบข้อ A (ในปี ค.ศ.1836  เท็กซัสประกาศตนเป็นอิสระจากเม็กซิโก)

      อธิบาย  Texas  เป็นประธานซึ่งต้องตามด้วยคำกิรยา  เนื่องจากประโยคนี้บ่งอดีต  คำกริยาจึงต้อยอยู่ในรูปช่องที่ 2 ในที่นี้ declared เป็นช่องที่ 2 ของ declare(ประกาศ)

5.       ตอบข้อ  B (อากาศของเขตแอนดาร์กติกแย่กว่าอากาศของเขตอาร์กติกา)

อธิบาย  เมื่อเราเปรียบเทียบของอย่างหนึ่งกับอึกอย่างหนึ่ง  เราอาจใช้ ขั้นกว่า + than ในที่นี้  worse  เป็นขั้นกว่าของ had

6.  ตอบข้อ D  (ภายในเส้นแอนดาร์กติกเซอร์เคิลมีช่วงเวลาที่มีแสงสว่างต่อเนื่องกันในช่วงหนึ่งของฤดูร้อน)

อธิบาย        it has            =                มันมี

                  There is          =                มี

                  เราเลือก there are ไม่ได้ เราว่า a continuous  period of daylight เป็นเอกพจน์


7.  ตอบข้อ C (ฤดูร้อนในเขตแอนดาร์กติกเย็นเกินกว่าที่จะมีช่วงฤดูเพราะปลูกพืชได้)

     อธิบาย  เราใช้  too คู่กับ to

8.  ตอบข้อ B  (พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาระเบียมีฝนน้อยมากและมีพืชงอกที่นั่นเบาบามาก)

     อธิบาย  vegetation เป็น N และ sparse  เป็น Adj ปกติเราวาง Adj ข้างหน้า N

     จงเปรียบเทียบกับประโยคต่อไปนี้

                        A  Euro[e has a very extensive network of roads.

                        ยุโรปมีเครือข่ายถนนที่กว้างขวางมาก

                        (extensive  เป็น Adj เช่นเดียวกับ sparse)

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

TOP

ขอบคุง

TOP

ขอบคุงค่ะ

TOP

มาขอหน่อยนะ

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ขอบคุณคับ

TOP

ยากมาก

TOP

Thank you very much

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง