วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

1.       ……..the  age  of  16, Disney  studied  art  in  Chicago.

A.  At                                              B.  On

C.  For                                            D.  In

2.       ………..in  the  geographic  heart  of  the  nation, Missouri  is  one  of  the  foremost  farming  states.เเอ๊ค0898167804

A.  It’s  located                                B.  Located

C.  Its  location                                D.  Locating

3.       ………..De  Soto’s  discovery  the  Mississippi  remained  unexplored  for  more  than  a  century.

A.  Although                                                B.  As  soon  as

C.  After                                          D.  Since

4.       ……….., mosquitoes  have  only  two  wings.

A.  They  are  like  other  flies            B.  Alike  other  flies

C.  They  are  alike  other  flies         D.  Like  other  flies

5.       The  larva  of  a  mosquito ………….. a  wriggler.

A.  common  calls                            B.  commonly  calls

C.  is  common  called                     D.  is  commonly  called

6.       …………. A  remarkable  capacity  for  creating  melodies.

A.  Mozart  had                                B.  Mozart  who  had

C.  Mozart  having                           D.  Mozart  he  had

7.       Most  of  the  people  of  Asia ………….. to  the  Mongolian  and  Caucasian  races.

A.  belong                                       B.  belongs

C. are  belonged                             D.  is  belonged

8.       Most  of  Asia’s  surface …………… tablelands  divided  by  great  chains  of  mountains.

A.  makes  up  of                             B.  make  up  of

C.  is  made  up  of                         D.  are  made  up  of


เฉลยแนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

1.       ตอบข้อ  A  (เมื่ออายุได้  16  ปี  ดิสนีย์ได้ศึกษาศิลปะในชิคาโก)

อธิบาย  เราใช้  at  กับ  age  ในความหมายว่าอายุ

2.       ตอบข้อ  B  (มิสซูรีซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศเป็นรัฐเกษตรกรรมชั้นแนวหน้ารัฐหนึ่ง)

อธิบาย  is  located  =  ตั้งอยู่

                  EOur  factory  is  located  in  London.

                       โรงงานของเราตั้งอยู่ในลอนดอน

                  EMissouri, which  is  located  in  the  geographic  heart  of  the  nation, is  one  of  the  foremost  farming  states.

                  which + is + v3 สามารถลดรูปให้เป็น V3 ได้  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า  เราสามารถละ  which  และ  is  ส่วนที่เหลืออยู่คือ  located  ซึ่งเป็นคำกริยาช่องที่ 3

3.       ตอบข้อ  C  (ภายหลังการค้นพบของดีโซโต แม่น้ำมิสซิสซิปปีก็ไม่ถูกสำรวจอีกเลยเป็นเวลาเกินหนึ่งศตวรรษ)

อธิบาย  โครงสร้างของประโยคนี้คือ                 

                  De  Soto’s  discovery  เป็น  N, the  Mississippi  เป็น  S, remained  เป็น  V2  ในที่นี้  After  ใช้เป็น  Prep  (บุพบท) เช่นเดียวกับ  Despite

                  จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

                  EAfter  450  B.C. Rome  began  to  expand.

                       หลัง ค.ศ. 450  ปีก่อนคริสต์ศักราช  กรุงโรมได้เริ่มขยายตัว                  ขอให้เทียบกับโครงสร้างของ  although, as  soon  as, since

                        Since  her  eyes  are  weak,  she  has  to  wear  glasses.

                                            s          v                  s      v

                             เนื่องจากตาของหล่อนไม่ดี  หล่อนจึงต้องใส่

4.       ตอบข้อ  D  (ทำนองเดียวกับแมลงอื่น ๆ ยุงมีปีกเพียงสองปีก)

อธิบาย  รูปประโยคอย่างหนึ่งของ  Like  เมื่อใช้เป็น  Prep  คือ

1.       ตอบข้อ  D  (ลาร์วาของยุงโดยทั่วไป  (ถูก)  เรียกว่าลูกน้ำ)

อธิบาย  The  larva  of  a  mosquito  ไม่ใช่ตัวที่กระทำ  หากแต่เป็นตัวที่ถูกกระทำ  ดังนั้นจึงต้องใช้  passive  voice  (is + V3)  ในที่นี้  คือ  is  called  ซึ่งเป็นคำกริยาที่ต้องการ  Adv

2.       ตอบข้อ  A  (โมสาร์ตมีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างทำนองเพลง)

อธิบาย  Mozart  เป็นประธาน  ซึ่งต้องมีคำกริยาที่ผันตามเหตุการณ์ตามมา และ  Mozart  เป็นบุคคลในอดีต  ดังนั้นคำกริยาจึงเป็นช่องที่ 2  ในที่นี้  had  เป็นช่องที่ 2  ของ  have/has

3.       ตอบข้อ  A  (คนส่วนใหญ่ในเอเชียมีเชื้อสายมองโกเลียและคอเคซัส)

อธิบาย  Most  of  the  people  of  Asia  เป็นประธานพหูพจน์  คำกริยาที่ตามมาจึงต้องเป็นพหูพจน์  เราไม่เลือก  C  เพราะว่าเราไม่ใช่  belong  ในรูป  passive  voice

4.       ตอบข้อ  C  (พื้นที่ผิวส่วนใหญ่ของเอเชียประกอบด้วยที่ราบสูงซึ่งถูกแบ่งแยกโดยเทือกเขาขนาดใหญ่)

อธิบาย  surface  เป็นคำนามเอกพจน์  ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาจึงต้องเป็นเอกพจน์  ขอให้สังเกตว่า  is  made  up  of  มีรูปเป็น  passive  voice

ขอบคุณ

TOP

ขอบคุงค๊า

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

thanks you

TOP

ขอหน่อยคับ

TOP

thankaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุน

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง