วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

1.       Invertebrate  animals  have ……………. backbones.

A.      nothing                                                       B.  not

C.     none                                                           D.  no

2.       At  one  time  more  than  two-thirds  of  Minnesota …………. forested.

A.      was                                                                        B.  were

C.     has  been                                                    D.  have  been

3.       As  a  commercial  enterprise, ……… is not of great importance in Minnesota.

A.      fish                                                             B.  fishing

C.     With  fishing                                                            D.  fishing  which

4.       The  state  can ………. Into  four  agricultural  regions.เเอ๊คกรุ๊ป081-362-9602

A.      roughly  divide                                             B.  be  roughly  divided

C.     to  be  roughly  divided                                D.  be  rough  dividing

5.       Explorers  began  trying  to  reach ……….. in  the  late  19th  century.

A.      at  North  Pole                                             B.  at  the  North  Pole

C.     North  Pole                                                  D.  the  North  Pole

6.       …………was  that  of  Sir  John  Franklin, who  sailed  with  two  ships  and  never  returned.

A.      The  most  fame  expedition                         B.  The  expedition  famous  most

C.     The  most  famous  expedition                      D.  Expedition  with  fame  most

7.       ……….is  the  study  of  the  material  remains  of  a  past  human  culture.

A.      Archaeology                                                B.  It  is  archaeology

C.     An  archaeology                                           D.  Although  archaeology

8.       The  archaeologist  works  closely  with  scholars  from …………. Related  areas  of  study.

A.      other                                                           B.  others

C.     another                                                       D.  anothersเฉลยแนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

1.       ตอบข้อ  D  (สัตว์ที่ไร้กระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลัง)

อธิบาย  เราใช้  no  นำหน้าคำนาม  (ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์)

2.       ตอบข้อ  A  (ในสมัยหนึ่งพื้นที่มากกว่า  2  ใน  3  ขอรัฐมินเนโซตามีป่าไม้ปกคลุม)

อธิบาย  At  one  time  หมายถึง  “ในสมัยหนึ่ง”  และบ่งอดีต  ดังนั้นจึงต้องใช้คำกริยาช่องที่ 2  เราเลือกข้อ  B  ไม่ได้  เพราะ  2  ใน  3  ของรัฐหนึ่งรัฐถือว่าเป็นเอกพจน์

3.       ตอบข้อ  B  (ในฐานะกิจการเพื่อการค้า  การประมงไม่มีความสำคัญมากในรัฐมินเนโซตา)

อธิบาย  is  เป็นคำกริยาของประโยค  ดังนั้นคำข้างหน้าจึงต้องเป็นประธาน  เราเลือกข้อ  A  ไม่ได้เพราะปลาไม่ใช่กิจการ  แต่  fishing  (การจับปลา)  เป็นกิจการ

4.       ตอบข้อ  B  (รัฐนี้สามารถ (ถูก)  แบ่งหยาบ ๆ ออกเป็นเขตเกษตรกรรม 4 เขต)

อธิบาย  รัฐนี้เป็นตัวถูกกระทำ  ดังนั้นคำกริยาจึงต้องอยู่ในรูป  passive  voice  เราเลือกข้อ  C  ไม่ได้  เพราะว่า  can  ต้องตามด้วย  be  เลย

5.       ตอบข้อ  D  (นักสำรวจเริ่มพยายามไปให้ถึงขั้วโลกเหนือตอนปลายศตวรรษที่ 19)

อธิบาย  reach  เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมตรง  เราเลือกข้อ  C  ไม่ได้เพราะ North  Pole  ต้องมี  the  นำหน้า

6.       ตอบข้อ  C  (การเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางของเซอร์จอห์น  แฟรงคลิน  ซึ่งเดินทางไปกับเรือสองลำและไม่เคยกลับมา)

อธิบาย  expedition  เป็นคำนาม  famous  เป็น  Adj  ซึ่งขยายคำนาม  และขั้นสูงสุดของ  famous

คือ  The  most  famous

7.       ตอบข้อ  A  (โบราณคดีคือการศึกษาซากวัตถุของวัฒนธรรมในอดีตของมนุษย์)

อธิบาย  is  เป็นคำกริยา  ดังนั้นคำข้างหน้าจึงต้องเป็นประธาน  เราไม่เลือกข้อ C  เพราะว่า  Archaeology  เป็นคำนามนับไม่ได้

8.       ตอบข้อ  A (นักโบราณคดีทำงานอย่างใกล้ชิดกับปราชญ์จากศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง)

อธิบาย  areas  เป็นคำนามพหูพจน์  คำที่นำหน้าควรเป็น  Adj  ในที่นี้  other  เป็น  Adj  แต่  others  ไม่ใช่  Adj  และเราเลือก  C  ไม่ได้  เพราะว่า  another  หมายถึง  “อีกหนึ่ง”  ซึ่งใช้กับคำนามเอกพจน์

                  จงเปรียบเทียบสองประโยคต่อไปนี้

                  EMary  is  going  to  have  another  baby.

                       แมรีจะมีลูกอีกคนหนึ่ง

                       (another + คำนามเอกพจน์)

                  EScopions  eat  insects  and  other  small  animals.

                       (แมลงป่องกินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ)

                       (other + คำนามพหูพจน์)

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุง

TOP

ขอบคุณ

TOP

ดีมากเลยเว็บนี้

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ตอบกลับ 1# indestiny

TOP

ดีครับท่าน

TOP

ขอบคุณม๊ากมากค่า...ความเอื้อเฟื้อของคุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะค่า

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง