Board logo

ชื่อกระทู้: the first power รับสมัครคนร่วมงานแผนก Snatur ของบริษัทในเครือศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: TFP_JOB    เวลา: 14-10-2013 01:58     ชื่อกระทู้: the first power รับสมัครคนร่วมงานแผนก Snatur ของบริษัทในเครือศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ตอนนี้ทาง บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้และการสร้างรายได้จากระบบการทำงานของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและฐานลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC)รวมทั้งลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นกว่า110 ประเทศทั่วโลก ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานในโปรเจ็คระยะสั้นและระยะยาวกับทางบริษัท

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจทำงาน
อายุ 18 ปี ขึ้นไป / นักเรียน / นักศึกษา / ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต้องมีประสบการณ์ (เพราะเรามีระบบสอนงานให้)
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
มีความรับผิดชอบและจริงจังกับงาน

ดูรายละเอียด http://thefirstpowerbysrithai.weebly.com/
ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2