Board logo

ชื่อกระทู้: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 11-1-2019 10:10     ชื่อกระทู้: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
-

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :  -

ทักษะ/สมรรถนะ :  -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2