Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 18-12-2019 19:41     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ระบุตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2