Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 18-12-2019 19:46     ชื่อกระทู้: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2